[1:1] I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
...


[1:2] All lovprisning tilkommer (alene) Allah, verdenenes Herre,[1:3] den Nåderike, den Barmhjertige,[1:4] Dommedagens Hersker.
...


[1:5] Deg (alene) tilber vi, og hos Deg (alene) søker vi hjelp.[1:6] Led oss på den rette vei,[1:7] veien til dem Du har vist Din nåde, ikke til dem som har pådratt seg (Din) vrede, og ikke de villfarnes.
...


Page 1 of 1
Copyright 2024 | Ahmadiyya Muslimsk Norway